yandex
Өйдө көтөрүү

Боюнча Курс
Сайтты түзүү

Онлайн курстун окуу программасы

Нөлдүн автору сайттын макетин өздөштүрүү оңой эмес, андыктан окуу учурунда теорияны иш жүзүндө бекемдейсиң.
Алгачкы сабактардан баштап коддун өзгөчөлүктөрүнө тезирээк көнүүгө жардам бере турган көнүгүүлөрдү жасай баштайсыз.
 

HTML:
Интернет тармагынын негизги түшүнүктөрү -
Түзүм-документ -
Уй тапшырмасы -

Шилтемелер -
Текстти белгилөө (белгилөөнүн тэги, документ) -
Уй тапшырмасы -

Графика жана сүрөттөр -
Таблицаларды белгилөө -
Уй тапшырмасы -

Калыптар -
Уй тапшырмасы -
Тестирлөө -


CSS:
Класстарды пайдалануу -
Ктчда идентификаторду колдонуу -
Мыскылда атрибуттарды колдонуу -

Атрибуттардын идентификаторун кччда колдонуу -
Актануудагы негизги селекторлор -
Уй тапшырмасы -

Манастагы анимация -
Даяр болгон барактарды куруу Вост + күз -
Уй тапшырмасы -

Тестирлөө -
Резюме түзүү -


JavaScript:
- JavaScript тилинде программалоого киришүү
- JavaScript тилинин негизги түшүнүктөрү
- Уй тапшырмасы

- Изилдөө: өзгөрмөлөр, туруктуулар
- Кткны жана КТЖны пайдалануу
- Уй тапшырмасы

- Базалык операторлор
- Маалымат типтери
- Уй тапшырмасы

- Салыштыруу операторлору
- Логикалык операторлор
- Уй тапшырмасы

- Типтерди өзгөртүү

- Шарттуу операторлор: if, else
- Кабарлар: alert, prompt, confirm
- Уй тапшырмасы

- while жана for циклдер
- Конструкциясы switch
- Уй тапшырмасы

- Глобалдуу Та лар
- Функциялар
- Уй тапшырмасы

- Браузерде мүчүлүштүктөрдү оңдоо
- Резюме түзүү

Курс мурда сайттарды түзбөгөн жана андроид телефондору, планшеттери жана компьютерлери үчүн сайттарды түзбөгөн үйрөнчүктөр үчүн ылайыктуу.
Notice: Undefined index: action in /home/hostinger/cgi-bin/index.php on line 292
Суроо-талапка ээ болгон кесипке үйрөнүңүз жана КАРЬЕРАҢЫЗДЫ БКТДА баштаңыз, азырынча адистердин суроо-талабы сунуштан көп эсе жогору